Norge

Forbundstinget livefeed dag 1

Her kan du følge med forbundstinget. Alle vedtak skal på beste evne bli lagt inn i denne feeden. Siste oppdatering kommer øverst.
DAG 1 ER OVER

Her ser du tingdokumentet til Forbundstinget 2017. Forslagene starter på side 84.

18:12
Forslag 60 – Kapittel 13 – Protest-, sanksjons – og straffebestemmelser
Et omfattende forslag som det er brukt utallige arbeidstimer på!
Forslaget er enstemmig vedtatt.

18:12
Forslag 59 – § 7.8.4 – Veteranmesterskap lag – rangering i PP
Forslaget er vedtatt.

18:11
Forslag 58 – § 7.8.3 – Veteranmesterskap lag – rangering til PP
Forslaget er vedtatt.

18:10
Forslag 57 – § 7.8.2 – Veteranmesterskap lag – rangering til mellomspill
Forslaget er vedtatt.

18:09
Forslag 56 – § 7.7.2 – Veteranmesterskap lag – handikap til damene
Forslaget er vedtatt.

18:08
Forslag 55 – § 7.7.2 – Veteranmesterskap lag – aldersbonus
Forslaget er vedtatt.

18:08
Forslag 54 – § 7.7.2 – Veteranmesterskap lag – aldersgrense
Forslaget er vedtatt. 2 ungdommer er i mot i en markering for å vise veteranene hvordan det er å bli stemt i mot når “veteranene” stemmer ned forslag fra ungdommen på deres egne mesterskap.

18:07
Forslag 53 – § 7.11 b) Triosmesterskap
Forslaget er vedtatt og triosmesterskap er historie.

18:05
Forslag 52 – § 6.29 – NM for klubblag – spilleform
Vågan Bowlingklubb trekker sitt forslag.
Forslaget falt.

18:02
Forslag 51 – § 6.28.1 – NM for klubblag – antall spillere
Forslaget falt.

17:57
Forslag 50 – § 6.25.4 – NM Veteraner – antall til PP
Christer Jacobsen går på talerstolen å fremfører en åpning for et senere forslag. Et eller annet om 5-mannslag, hvor han blir gjort oppmerksom på at han snakker for feil sak. Grei stemning i salen!

Veteranutvalget fremmer motforslag som er karusellfinale likt som i ESBC (6 utøvere i hver klasse). Flere som snakker for og mot.

Motforslaget blir nedstemt.
Forslaget til Gokstad Bowlingklubb og Polar Team Bowlingklubb blir vedtatt.

17:43
Forslag 49 – § 6.25.3 – NM Veteraner – antall til mellomspill
Gokstad Bowlingklubb ønsker begrensinger i lovtekst. Veteranutvalget ønsker at hver arrangør bør få den friheten selv før mesterskap da de ulike arrangørene/hallene har ulikt antall baner (tilgjengelig).
Forslaget til Polar Team går til votering. Forslaget falt.

17:33
Forslag 48 – § 6.25.1 – NM Veteraner – finaledag
Veteranutvalgets forslag er enstemmig vedtatt.

17:31
Forslag 47 – § 6.24.5 – NM Veteraner – dobbelklasser
Forslaget er vedtatt.

17:30
Forslag 46 – § 6.24.4 – NM Veteraner
Gokstad Bowlingklubb trekker forslaget.

17:29
Forslag 45 – § 6.24.2 – NM Veteraner
Gokstad Bowlingklubb ønsker endring bort fra reglementet som benyttes i ESBC og mener at dette er et norsk mesterskap hvor vi kan ha vårt eget reglement.
Veteranutvalget er i mot og har ingen ønsker om å gå bort fra dette. De lurer på hvorfor det er så viktig å endre klasseinndelingen bort fra slik inndelingen er i EM.

Gokstad Bowlingklubb trekker forslaget etter diskusjonen.

17:22
Forslag 44 – §§ 6.23.1, 6.24.3 – NM veteran aldersgrenser
Forslaget er vedtatt.

17:21
Forslag 43 – § 6.17.1 – NM for senior
Oversendelsesforslag.

17:20
Forslag 42 – § 6.17.1 – NM for senior
Gokstad Bowlingklubb ønsker nytenking for hvem/hvordan man kvalifiserer seg til NM.
De har sett for seg at klubbene får en ekstra kvote på 2 utøvere som kan bli sendt til NM uten å innfri dagens krav på 150 serier.

Forslag til ny ordlyd fra Munken Bowlingklubb:
Debatten er i gang. Noen mener at tillegget til Munken Bowlingklubb er som å gå tilbake til steinalderen. Noen ser nye muligheter.

Det er ikke mange (sær)idretter som har et så åpent norgesmesterskap som Norges Bowlingforbund. I enkelte haller i Norge kan man enkelt samle 150 serier uten å flytte kulebagen.
Dette bygger jo også opp til at kretsmesterskapene vil få en høyere status.

Roshild Jensen fra Arctic Strike Bowlingklubb forteller at de i nord har 4-5 aktive damer og i lys av Munken Bowlingklubbs forslag vil de da få tillatelse til å sende 1(?) damespiller på NM..
Godt poeng der av Roshild. Forslaget trenger litt mer bearbeidelse, men det ligger noe i det.

Haugesund Bowlingklubb og John-Arne Jakobsen fra FS støtter ikke forslaget til Munken Bowlingklubb. John Arne Jakobsen tordner på talerstolen, ganske tydelig på å finne negative sider rundt den nye ordlyden fra Munken BK. Hvorfor endre noe som fungerer? Klarer å få med seg de fleste delegatene i applaus når han går fra talerstolen.

Hva med en spiller som vanligvis spiller NM har gått 2/3 av sesongen med skade og ikke klart kravet på 150 serier? Kan vi finne en middelvei her som gjør at man faktisk ikke ha 150 serier?

Prøvevotering om dette kunne vært interessant å se på senere. Flertall!
Begge forslagene går til oversendelsesforslag.

16:55
Forslag 41 – § 6.14.1 – NM U23 Klasseinndeling
Forslag vedtatt.

16:50
Forslag 40 – § 6.13.1 – NM U23 aldersgrense
Vågan Bowlingklubb trekker sitt forslag.
Ungdomsutvalget sitt forslag er vedtatt.

16:48
Forslag 39 – § 6.6.3 – Fellesbestemmelser for NM
Polar Team Bowlingklubb trekker forslaget sitt siden FS sitt forslag er bedre.
Forbundsstyrets forslag er vedtatt.

16:41
Forslag 38 – § 6.1.1 – Norgesmesterskap – døve
Forslaget blir omgjort til et oversendelsesforslag.

16:40
Forslag 37 – § 6.1.1 – Norgesmesterskap – veteran lag
Forslaget er vedtatt.

15:49
Forslag 34 – § 5.23.2 og 5.24.2 – Spillesystem antall spillere
Dette er et stort forslag og kan ta tid!

Tidligere president Sven Tore Iversen åpner for debatt. Han ønsker ikke at tinget skal vedta noen større endringer på dette, men heller åpne for at tinget oppretter utvalg som ser på utvikling av seriespillet.

Vepsa Bowlingklubb ønsker at seriespillet skal komprimeres mtp. antall baner som blir okkupert under spill.

Jan Edvartsen fra Oslo Bowlingkrets viser til historikken at Norge var blant de beste i verden på 5-mannslag i mesterskap og mener at seriespillet slik det er nå er grunnen til at Norge sanker lite medaljer internasjonalt.
Men hva med Sverige Mr. Edvartsen? De har 8-mannslag i sin serie og tar omtrent medalje i alt de møter opp på i internasjonale mesterskap! Svak begrunnelse.

Diskusjoner rundt halleierne og hva de potensielt kan ønske.

Det nedsettes et utvalg som skal evaluere ligasystemet, og legge fram forslag til endringer for Kretsseminaret 2018. Forslagene som foreligger her og i forslag 35 og 36 oversendt til utvalget.
Forslag i rødt er vedtatt.

15:48
Forslag 33 – § 5.21.6 – Oppsett og kamper – sanksjoner
Trønderstrike BK trekker sitt forslag.

Forslaget til Lovkomiteen blir vedtatt.

15:47
Forslag 32 – § 5.21.5 – Oppsett og kamper – opplysningsplikt
Forslag vedtatt.

15:34
Forslag 31 – §§ 5.21.4-5 – Oppsett og kamper – opplysningsplikt
Munken BK legger til at det skal opplyses om type oljemaskin, vaskemiddel, oljetype og alder på laminat og type.
Nordland Bowlingkrets støtter forslaget fra Trondheim Bowlingklubb ved at det skal gjelde alle divisjoner.

Det diskuteres om potensiell motstand fra halleiere.

Munken BK trekker sitt tillegg.

Forslaget er vedtatt.
Tilleggsforslaget til Nordland Bowlingkrets vedtas.

15:28
Forslag 30 – § 5.20.7 – Nominering av lag – sanksjon
Forslag vedtatt.

15:23
Forslag 29 – §§ 5.18.4-6 – Problemer med avvikling – straff
Forslag vedtatt.

15:22
Forslag 28 – § 5.12.9 – Fellesbestemmelser – trekking av lag
Forslaget falt.

15:20
Forslag 27 – § 5.12.6 – Fellesbestemmelser – hjemmehall
Forslaget falt.

15:16
Forslag 26 – § 4.41.3 – Karusellfinale – flytting av spillere
Forslaget falt.

15:14
Forslag 25 – § 4.41.3 – Karusellfinale – valg av bane
Forslag vedtatt.

15:14
Forslag 24 – § 4.41.3 – Karusellfinale – siste runde
Forslag vedtatt.

15:13
Forslag 23 – § 4.38.3 – retningslinjer for PP-finale
Forslaget falt.

15:12
Forslag 22 – § 4.35.1 – Avbrutt spill – straff
Forslaget falt.

15:10
Forslag 21 – § 4.34.2 – Kåring av vinner
Forslaget til Gjøvik er vedtatt.

14:35
Forslag 20 – § 4.32.1 – Gjenstart

Dagens ordlyd

4.32.1 Gjenstart (restart/reentry) er tillatt i turneringer med finalespill. I turneringer med gjenstart må dette komme fram av innbydelsen jf. § 4.23.2.

Forslag til ny ordlyd

4.32.1 I turneringer med gjenstart må dette komme fram av innbydelsen jf. § 4.23.2.


Munken Bowlingklubb kommer med ny ordlyd:
Glåmdal Bowlingklubb ønsker ny ordlyd (forsøkt gjengitt, det gikk litt fort i svingene): Ikke tillatt med re-entry på samme dag som finalespill (helgeturnering som har pulje også på søndag).

Sofiemyr Bowlingklubb slår sammen sitt forslag med Munken Bowlingklubb.

Med Sofiemyr BKs opprinnelige forslag så vil det åpne for å ha turneringer med gjenstarter som ikke trenger å ha finalespill.
Tidligere har turneringer med gjenstart måtte ha finalespill for å være i tråd med regelverket.
GODT FORSLAG!

Mange gode argumenter for den nye ordlyden fra Munken BK. Det kan resultere i en lavere startavgift for å utjevne totalprisen for 2-3 starter i en turnering. Det kan generere i at flere som normalt syns at førstestart i mange turneringer er for kostbart vil delta.
Man vil også anta at det vil bli en lavere terskel for hjemmekjære utøvere å reise til en annen hall for å delta på turneringer, derav større aktivitet.

Med maks antall re-entry så eliminerer pengesterke utøvere som “kjøper seg en finaleplass”. Hvor mange har vel ikke de siste årene endelig klart å kvalifisere seg til finalespill etter 8 forsøk?

Roshild Jensen fra Arctic Strike Bowlingklubb argumenterer mot forslaget. Forslaget fungerer sikkert bra i sør i Norge, men vil ødelegge mye for aktiviteten i nord der reisedistansene er betraktelig større.

Dirigenten og lovkomiteen bestemmer at forslaget utsettes til søndag. Forslaget ble veldig omfattende. Munken BKs nye ordlyd kom i siste liten og delegatene ønsker mer tid på å forstå alt.

14:31
Forslag 19 – § 4.28.2 – Turneringsleder – godkjenningsperiode.
Gokstad Bowlingklubb trekker forslaget.

14:30
Forslag 18 – § 4.26.7 – Bestemmelser for konkurranseområdet – straff.
Forslag falt.

14:25
Man har det bra godt i bowlingmiljøet når vi bruker nesten 30 minutter på å diskutere tillate/ikke tillate spising i konkurranseområde 🙂

14:24
Forslag 17 – § 4.26.6 – Bestemmelser for konkurranseområdet – spising
Intens forklaring fra delegaten fra Gokstad Bowlingklubb som tar med seg rekvisitter på talerstolen. Han har med seg blant annet ananas og sfinx for å visuelt forklare hva som er tillatt og ikke tillatt i konkurranseområdet.
Sjokoladen blir etterpå delt ut til en heldig delegat før votering. Smøring av stemmer?
Forslaget falt.

14:05
Forslag 14 – § 4.21 – Godkjenning – startavgift junior
Vedtatt.

Forslag 15 – § 4.25.1 – Forberedelse av turneringer – banefordeling
Forslaget falt.

Forslag 16 – § 4.25.12 – Forberedelse av turneringer – antall deltakere
Forslaget falt.

13:55
Vi prøver å fortsette etter lunch. Skulle starte klokken 13:45, men de siste delegatene kommer en etter en.

12:55
12 – § 4.17.9 – Klubbdrakt – bøtesats individuelt

Boten dobles fra 100,- til 200,-.

12:50
Forslag 3-12 går ganske radig unna. Noen diskusjoner her og der, samt presiseringer av skrivefeil. Ting går tregt. De siste forslagene før lunch klokken 13:00 bør gå fort unna.

11:50
Forslag 2:
Vestfold og Telemark Bowlingkrets ligger an til å ha 3 klubber igjen om ikke lenge. Forslaget ligger på å slå sammen kretsen med Buskerud Bowlingkrets.

Tidligere president Sven Tore Iversen snakker om hvordan man kan slå sammen kretsene på en ryddig måte.

Rolf Gunnar Bøe tar ordet. “Er det ikke lettere å ta turen over Oslofjorden enn å reise til Hallingkast?”

Dirigenten ønsker at saken blir oversendelsesforslag til forbundsstyret.

11:40
Behandling av innkomne forslag starter. Her blir det mye skriverier. Vi skriver om de viktigste hendelsene.

11:10
Flere som reagerer på at kontollkomiteens beretning om årsbudsjettet 2016 kun er signert av leder. Videre går dette over til hvordan de har arbeidet sammen og hvilke møter de har hatt sammen. Et medlem i kontrollkomiteen forteller at de kun har møttes 1 gang.
Dirigenten går inn å forteller om at kontrollkomiteen ikke har opptrådd korrekt.

10:50
Budsjett 2016. Rolf Gunnar Bøe vil ha begrunnelse om hvorfor årsresultatet for 2016 viser -293,691 kroner. Han har fått for øret at administrasjonen dekker hotellkostnader for utviklingsansvarlig Karl-Fredrik Velle som bor i Porsgrunn.

Presidenten redegjør for avvikene. Hotellkostnaden for en ansatt er reell og godkjent av både FS og administrasjon.
Noen optimistiske budsjett ble satt opp i 2016, så forbundet betaler for feilen nå. Noe er nye kostnader som er tilkommet i regnskapsåret som ikke var planlagt i budsjett.

Generalsekretæren tiltrådte 1. mai 2016 og beretter at han ga beskjed i august om at årsresultatet ville bli negativt. Prognosen for 2017 forteller GS at det styrer mot overskudd.

Jan Edvartsen stiller seg undrende til lønnsnivået som nesten spiser 50% av budsjettet.

Presidenten forteller at premiepengene fra Norwegian Open er innregnet i lønnskostnadene. Premiene ble måtte igjennom artistskatt og NBF har måtte betale arbeidsgiveravgift for utdeling av premiene.

10:35
Teknisk komite blir forespurt hvordan samarbeidet mellom haller tilhørende kjeder (Lucky bowl, Bowling 1 osv.) er.
Rolf Gunnar Bøe forteller at hans inntrykk av da spesifikt Lucky Bowl er positivt.

10:25
Rolf Gunnar Bøe forklarer sin fratredelse fra forbundsstyret i fjor.
Han beklager at han tiltrådte som visepresident for 2 år siden.
Erik Garder har etter hva Bøe forteller fått en muntlig og skriftlig advarsel fra overordnede (generalsekretæren?). Generalsekretær Knut Støre Brinchmann har ikke håndtert denne personalssaken på en verdig måte ifølge Rolf Gunnar og har bidratt til å undergrave Erik Garders innsats i en tung periode for forbundskontoret nå i 2017.
Garder har engasjert advokat i saken fremlegger Bøe

Generalsekretæren tar ordet.
GS kjenner seg ikke helt igjen i det som ble sagt over.

10:00
Det er 71 delegater tilstede som er stemmeberettiget.

Forbundsstyret la forlag om at Geir Lilletvedt skulle få være Forbundstingets dirigent. Ingen protester.

09:55
Marit Roland Udnæs fra Idrettsstyret (styret til Norges Idrettsforbund) har tatt turen til Thon Hotel Oslo Airport i dag og har ordet.
Hun forteller om bowling som idrett og hvordan NIF kan være behjelpelig med å få mer omtale i medier.
Rekruttering – både unge og eldre var et tema.

09:30
Forbundstinget åpnes av president Halgeir Ludvigsen. Forteller kort om tingperioden de har vært igjennom.
“Bowling – Idretten med det lille X-tra” vil bli det offisielle slagordet for norsk bowling.

Utviklingen av gjennomsnittsalder av lisensierte utøvere blir tatt opp. Tidlig på 90 tallet var snittalderen 35 år. I 2016 er den på ca. 49 år.

Aktiviteten av damespillere har gått opp de siste 14 årene.

Andre nyheter

I år som i fjor: Trondheim BK er Norgesmestere for lag

Frank Selvåg

NM LIVE

Frank Selvåg

Ingen endring på toppen

Frank Selvåg

Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en god og skreddersydd opplevelse. Du kan når som helst skru det av i nettleseren din. OK Les Mer

Personvern